Chaozproductions.com

Film og bærekraft

På de fleste områder i samfunns- og næringsliv blir det i vår dager stadig mer oppmerksomhet rundt tema som samfunnsansvar og bærekraft, og kjente skuespillere og regissører er ofte blant de mest markante når det gjelder å uttale seg om for eksempel klima og forurensning. Flere suksessfilmer har også tatt…

kheera