Chaozproductions.com

Oppfinnelsen av kamera

Film og video føyer seg inn i en av de nyeste kunstformene vi har. All kunst som er basert på kamera hører til gruppen visuelle kunstformer, med andre ord det vi bruker synet vårt for å nyte Dette i motsetning til musikk som vi bruker hørselen til å nyte, som derfor kalles auditiv kunst. Fotografi er som maleriet rent visuelt, mens video og film er en blanding av begge, og kalles derfor audiovisuell kunst. Andre audiovisuelle kunstformer er for eksempel teater og performance, hvor både øynene og ørene tas i bruk for å nyte og forstå det man blir presentert med.

Kameraets inntog i verden

Da kamera ble introdusert på midten av 1800-tallet ble det først og fremst sett på som et verktøy for ren dokumentasjon. Et kamera kunne ikke lyve, og det ble brukt til å dokumentere familier, par, giftermål og eiendom. Noen år senere, rundt 1920, ble flere kunstnere oppmerksomme på kameraets egenskaper og muligheter som lå innenfor denne nye teknologien, og dermed var ikke lenger fotografiet noe som alltid viste sannheten og kun sannheten. Det kom som et sjokk for mange innenfor miljøet da det ble påvist at noen fotografers bilder var manipulert. Denne manipulasjonen var kun ment for å skape det visuelle bildet fotografen og kunstneren ønsket å vise verden, som mange gjør i dag med diverse redigeringsprogrammer. Metodene var den gang veldig primitive, men dog veldig komplekse og ville vært vanskelig for moderne fotografer å gjøre uten mye opplæring. Her måtte mørkerom til, og kunnskap om flere kjemiske væsker og lysforhold.

De første bevegelige bildene

De første bevegelige bildene kom rundt 1880. Eksperter i feltet blir ikke helt enige om hva som telles som den første filmen noensinne, fordi hva som definerer hva en film er varierer noe. Det vi i alle fall vet sikkert er at i 1878 ble et sett av fotografier i rask rekkefølge på totalt 2 minutter og 11 sekunder skapt og vist til et publikum. Denne korte seansen viser en rytter på en hest som galopperer. Et moderne publikum vil legge merke til hvor hakkete bevegelsene er, og det er naturligvis fordi bildene er en rekke analoge negativer i motsetning til digitale opptak som vi har i dag. Mellom hvert negativ går kamera glipp av noe av bevegelsene og dermed ser vi hakkete bevegelser. «The Horse In Motion» kalles det som enten er den første filmen eller videoen noensinne laget. Selv om den så vidt varer i to minutter, blir den kalt en film.

Før århundreskiftet hadde de berømte brødrene Lumiére fra Frankrike kommet med flere større oppfinnelser innenfor fotografi og film. De to franskmennene var sønner av en maler som senere ble fotograf, og de hadde begge et stort talent for teknologi og oppfinnsomhet.

kheera