Chaozproductions.com

De første filmene

De første filmene etter «The Horse In Motion» fra 1878 ble skapt av brødrene Lumiére, Auguste og Louis. Deres far var kunstner, som hadde gått over fra maleri på lerret til kunst med kamera som valgte verktøy. Fra ham lærte de nok mye om teknikken som ligger bak bilder skapt av et filmkamera. De overgikk senere faren sin og ble verdensberømte gjennom sine oppfinnelser og innovative bilder, både stillbilder og bevegelige bilder. Det at de viste et stort talent i fagene kjemi og fysikk på skolen var nok en viktig faktor som bidro i arbeidet deres.

Tidlig film i kunsthistorien

Når man ser på brødrene Lumiéres tidligste verk vil nok de fleste tenke at dette er da fryktelig kjedelige og stillegående filmer. I et kunsthistorisk perspektiv er filmene veldig interessante, og de nevnte verkene brukes i undervisning på skoler. I dag blir studenter innen filmfag, fotografi og kunst blir vist brødrene Lumiéres filmer og fotografier, og regnes som skatter innenfor visuell kunst. Ser man på «The Horse In Motion» og «Workers leaving The Lumiére Factory» gjennom kunsthistoriske øyne er det vanskelig å ikke bli fascinert.

Enkle motiver fra hverdagen

Sett fra øyne med interesse for film og dens utvikling, er de enkle motivene til de første filmene nesten rørende. Vi kan forestille oss at de to brødrene holdt et kamera med mulighet for å ta opp bevegelige bilder for første gang, og hvordan de valgte seg ut sine første motiver, med all spenningen de må ha følt på den gang. Det de så ut til å velge var de nære ting, som arbeidere som forlater fabrikken ved arbeidsdagens slutt.

Franske oppfinnelser

Det var altså i Frankrike at mye av nyskapningen rundt film og kamerateknologi skjedde. Brødrene Auguste og Louis Lumiére var ikke de eneste fra dette rike kulturlandet som jobbet med film på slutten av det nittende århundret. En annen stor fransk oppfinner ved navn Louis Le Prince lagde i 1888 en film som han kalte «Roundhay Garden Scene». Den varer i litt over to minutter og viser fortløpende handling.

Fem år før århundreskiftet ble en annen film lagd, med varighet på skarve 50 sekunder. Filmen viser en liten fransk landsby ved kysten, ved navn La Ciotat. Filmen som på engelsk kalles «Arrival of a Train» viser en eneste scene hvor et stort damptog kommer inn på en stasjon.

kheera