Chaozproductions.com

Film og bærekraft

På de fleste områder i samfunns- og næringsliv blir det i vår dager stadig mer oppmerksomhet rundt tema som samfunnsansvar og bærekraft, og kjente skuespillere og regissører er ofte blant de mest markante når det gjelder å uttale seg om for eksempel klima og forurensning. Flere suksessfilmer har også tatt opp miljøspørsmål, og bidratt til at særlig ungdom har blitt mer opptatt av slike ting. Som kjent er det mange som søker inspirasjon fra film og filmstjerner. Men da må det også være på sin plass å spørre: hvor bærekraftig er egentlig filmindustrien selv?

Bærekraftig filmproduksjon

Bærekraft kan være så mangt. I Norge, for eksempel, har det å nå klimamålene gjerne blitt sett i sammenheng med å ha en elbil heller enn å kjøre på fossilt brennstoff. Å ha en ny elbil lader hjemme i boligen har på den måten blitt et symbol på at man er opptatt av miljø og klima. Det er ingen tvil om at elbilen er en viktig del av det grønne skiftet, og man ser ofte at Hollywood-folk som f.eks. Larry David konsekvent kjører rundt i elbil i sin serie Curb Your Enthusiasm. Men hva med selve produksjonen av film og tv-serier?

Et viktig konsept som har blitt utviklet for å se på nettopp disse problemstillingene er begrepet bærekraftig filmproduksjon. I en bærekraftig produksjon skal man vise en særlig bevisshet om miljøspørsmål, og dessuten sosiale og økonomiske spørsmål. Det handler om ansvarlighet og bevissthet både i planleggingsfasen og i selve gjennomføringen av produksjonen. Forkjemperne for denne måten å lage film på mener at det er viktig å forankre denne tenkemåten både hos selskapet som skal lage filmen og hos nøkkelpersoner som regissør, produsent, og andre.

Hvordan bli mer bærekraftig

Det er mange måter å få til mer bærekraftig filmproduksjon på. En åpenbar løsning er å satse på elbiler eller ladbare hybrider når det gjelder kjøretøy. Generelt er det også viktig å redusere reising, eller i hvert fall planlegge den bedre og velge transportmidler med lavere utslipp.

Samtidig er det viktig å være sosialt bevisst og ta hensyn til lokalsamfunn der man spiller inn film, slik at man ikke forstyrrer økosystemer eller skaper uro blant innbyggerne. Tung logistikk kan skape vansker for den vanlige flyten av trafikk og varer, særlig på små steder. Det er også ønskelig å ansette lokale krefter der det er mulig, både for å redusere reising og for å vise respekt for lokalmiljøet der man spiller inn filmen. Alt i alt handler det om å unngå å gjøre skade på naturmiljø og lokalsamfunn bare fordi man selv har et kreativt prosjekt på gang. I stedet kan man ta grep for å gjøre en filmproduksjon til et skritt på veien mot en bedre verden.

kheera